Semerinzi

Radijalni zaptivni prstenovi - RZP (semerinzi) služe za upotrebu kao zaptivni element između kućišta i rotirajućeg vratila.

Osnovni tipovi i najvažnije karakteristike DIN 3760 standarda:

Tip A

Metalni uložak je pokriven sa slojem gume čime se garantuje siguran položaj u kućištu tokom eksploatacije, te se predlaže za široku primenu.

Tip AS

Izrađuje se sa duplom usnom za teške uslove eksploatacije, kao što su: prašina, vlaga, voda itd. Zaptivna usna se, prilikom montaže ispunjavaju odgovajućim mastima.

Tip B

Predviđene su za manja odstupanja radne temperature i veće oscilacije osovine.

Tip BS

Za kombinovanu primenu u teškim uslovima rada.

Tip C

Tip CS

Tip DUO

Predviđeni su za razdvajanje dva zaptivna medija (voda-ulje, hidraulično i motorno ulje).

 

Spoljni prečnik (d2)

Spoljni prečnik semeringa (RZP) meri se na dva mesta i to sa zaokretom od 90 stepeni. Mera se dobija kao srednja vrednost dobijenih mera. Aritmetička razlika između oba merenja daje vrednost odstupanja od kružnog oblika.

Materijali izrade i oznake materijala

Za proizvodnju elastomernog dela radijalnog zaptivnog prstena najčešće se upotrebljavaju četiri osnovna materijala na bazi kaučuka:

 

Nitrilna guma

Zbog svojih izuzetnih osobina (dobrih svojstava i niske cene) ovaj materijal nalazi najširu primenu u proizvodnji radijalnih zaptivnih prstenova.
Proizvod je veoma dobrih fizičko - mehaničkih svojstava, primenu nalazi u širokom dijapazonu temperatura eksploatacije. Ipak na radnim temperaturama iznad 100 °C, treba posebnu pažnju posvetiti ostalim uticajnim elementima, kao što su vrsta ili vrste zaptivenog materijala i broja obrtaja osovine. Temperaturna svojstva materijala data su u tabeli, radi lakšeg pregleda.
Zaptivači izrađeni od ovog materijala ugrađuju se, u automobilskoj industriji, u motore, menjačke kutije, točkove itd. Ne preporučuju se međutim, za ugradnju kod radilica i kod bregastih osovina motora.

EPDM (FP)

EPDM je crne boje, jako otporan na uticaj vode, ozona, hemijske supstance (kiseline, baze i njihovi rastvori) i do 150 °C. Primenjuje se uglavnom u prehrambenoj industriji (mleko, masti, sokovi itd.). Ne sme doći do dodira sa motornim uljima i mastima.

Silikonska guma (Si)

Semerinzi izrađeni od ovog materijala nose oznaku Si. Hemijska svojstva materijala omogućuju primenu u širokom dijapazonu radnih temperatura. Vrlo je elastičan i otporan na delovanje raznih motornih ulja i pri višim temperaturama eksploatacije. Do zaptivnih mesta poželjno je da dopire atmosferski vazduh inače elastomer se raspada.
Zbog komplikovanije tehnologije prerade i skupljeg materijala, veća je i cena izrađenog proizvoda u odnosu na nitrilnu gumu.
U automobilskoj industriji najčešće se ugrađuju u motore, na radilice i bregaste osovine.

Fluorisana guma (FP)

Ovaj materijal je najbliži pojmu idealnog zaptivnog materijala. Poseduje izvanrednu hemijsku otpornost čak i kod niskih i visokih (od -30 °C do +280 °C) temperatura. Najpoznatija guma, na tržištu, izrađena na bazi fluor - kaučuka je VITON, američkog proizvođača Du Pont.
Najveću prepreku redovne upotrebe čini visoka cena elastomera.

Login:
Nemate nalog? Registrujte se!